Archive for the ‘Politiek’ Category

h1

Eureka!

7 januari 2015

Als je de media en sociale media een beetje volgt, blijft de moeilijke combinatie werk – gezin een steeds terugkerend thema. Vandaar mijn voorstel. Laat mensen, als ze pakweg 60 zijn, kiezen of ze willen blijven werken tot hun 65e of op brugpensioen willen gaan. Wie voor brugpensioen kiest, wordt gevraagd om jonge gezinnen een aantal uur per week te ondersteunen. Kinderen naar school brengen, kinderen ophalen na school, papieren ophalen op het gemeentehuis, thuis wachten tot de man van Telenet langskomt om de nieuwe modem te installeren, iets binnenbrengen bij de bank, op een ziek kind passen, een paar dagen babysitten als de crèche dicht is; dat soort dingen. Allemaal kleine taken die jonge gezinnen kunnen ontlasten. Jonge ouders zouden zich niet meer in bochten hoeven te wringen om alles gedaan te krijgen en de discussie over de pensioenleeftijd kan ook stoppen, want mensen kunnen vroeger op pensioen, op voorwaarde dat ze zich nog enkele jaren in beperkte mate ten dienste stellen van de jongere generaties. Wat denkt u? Zou ik het eens voorleggen aan onze politici?

Advertenties
h1

In alle eerlijkheid? Ik snap het niet.

12 december 2014

We gaan stemmen. We kiezen in Vlaanderen vooral voor (centrum-)rechtse partijen, in Wallonië voor linkse. We krijgen een rechtse regering, die rechtse plannen ontvouwt. En dan gaan we staken, want de plannen van de regering die we zelf democratisch verkozen hebben, vinden we maar niks.
Niemand wil inleveren, niemand wil besparen, alles moet op zijn minst even goed blijven als het was en liefst krijgen we allemaal nog wat meer.
We willen dat de regering het geld bij ‘de rijken’ haalt. Wie die rijken zijn, waar we de grens trekken tussen rijk en niet-rijk en hoe we precies het geld bij die rijken kunnen halen, zonder te verhinderen dat ze hun geld naar het buitenland verhuizen, is me niet duidelijk. We willen ook dat de regering het geld bij de grote bedrijven haalt. Hoe ze dat moet doen zonder die bedrijven naar het buitenland te jagen, waardoor er veel jobs verloren zullen gaan, is me niet duidelijk. Als het allemaal zo simpel op te lossen was, waarom doet de regering het dan niet gewoon? In alle eerlijkheid? Ik snap het niet.
De pensioenleeftijd is al jaar en dag 65 jaar. Toch horen we nu voortdurend dat iedereen langer zal moeten werken, namelijk tot… 65 jaar. En niemand wil dat doen, want iedereen vindt dat zijn beroep daarvoor te zwaar is of dat eerder nagekomen beloftes moeten worden nagekomen. Waar gaan we het geld halen om iedereen 25 tot 30 jaar lang een pensioen uit te betalen? Bij de rijken? Zie vorige paragraaf.
Ik ben voor staken, als mensen dat doen om af te dwingen dat onmenselijke, onwaardige, onrechtvaardige arbeidsomstandigheden verbeterd worden, nadat grondig en ernstig overleg niets heeft uitgehaald.
Ik ben tegen staken als mensen dat doen omdat een regering die democratisch verkozen is, beslissingen dreigt te nemen die hen niet zinnen. Ga betogen (op zondag!), schrijf lezersbrieven, doe constructieve tegenvoorstellen (concreet, onderbouwd met cijfers, niet enkel wat populistische slogans), overleg, stuur uw partijlidkaart terug, stem volgende keer op een andere partij, maar stop met het land lam te leggen, en stop met mensen die willen werken tegen te houden. Stop met de economische toestand van ons land nog slechter te maken. Doe eerst al het mogelijke andere en als u dan nog altijd vindt dat de arbeidsomstandigheden hier in België onmenselijk, onwaardig en onrechtvaardig zijn, staak dan. Of emigreer naar een land waar het allemaal zoveel beter is.

h1

Waar halen we het geld?

7 november 2014

Ik wou een brief sturen naar de krantenredacties, nieuwsdiensten van radio en televisie, vakbonden, politieke partijen enz., maar ga dat natuurlijk niet doen. Deze blog is een waardig alternatief, dacht ik ;-).

Beste,

Al dagenlang wordt het nieuws beheerst door de aangekondigde regeringsmaatregelen en het protest daartegen. Dat de overheid geld nodig heeft, lijkt voor iedereen vast te staan, maar we zijn het niet eens over de manier waarop de schatkist moet worden gevuld.
Dit heb ik onthouden uit de nieuwsberichten van de afgelopen weken:
Het geld mag niet worden gehaald bij:
– de werkende mens
– de gezinnen
– de studenten
– de scholen
– de universiteiten
– de laagste inkomens
– de middenklasse
– de culturele sector
– de vrt
– de NMBS
– de werklozen
– …
We willen niet dat de factuur stijgt voor:
– crèches
– energie
– het openbaar vervoer
– hoger onderwijs
– …
Langer werken (meer inkomsten en minder uitgaven voor de overheid) willen we evenmin.
Ik ga ervan uit dat we ook niet willen dat de kwaliteit daalt van onderwijs, gezondheidszorg, wegen, cultuuraanbod, openbaar vervoer, kortom alles wat de overheid betaalt of subsidieert.
Er is dus veel protest tegen de regeringsmaatregelen.
Als alternatief hoor ik: haal het geld bij de rijken, belast de grote vermogens, haal het geld bij de grote bedrijven.
Daarbij heb ik enkele vragen.
1. Wie zijn die rijken dan? Ik heb de indruk dat de meeste mensen zichzelf niet rijk vinden, maar de mensen die meer bezitten (of lijken te bezitten) wel. Als de man in de straat dus zegt: “Haal het bij de rijken”, wie bedoelt hij dan precies? Waar trekken we de grens tussen ‘rijk’ (lees: betaal meer) en ‘niet rijk’ (lees: betaal niet meer)?
2. Vergelijkbare vraag: wat is een groot vermogen? Een eigen huis? Een huis en een buitenverblijf? Een grote kunstcollectie? Veel geld? Een collectie kostbare juwelen of oldtimers?
2. De grote vermogens belasten lijkt voor de voorstanders een heel eenvoudige en doeltreffende maatregel te zijn. Maar waarom neemt de regering ze dan niet? Dat zou toch veel gemakkelijker zijn dan opgezadeld worden met maanden sociale onrust, stakingen en betogingen met nefaste gevolgen voor de economie en dus voor de schatkist. Het kan toch niet de politici bang zijn om kiezers te verliezen? De mensen met een groot vermogen maken toch maar een klein deel uit van het kiespubliek?
3. Brengt een vermogensbelasting even veel geld in de schatkist als alle aangekondigde regeringsmaatregelen samen? Of zou de maatregel weinig opbrengen omdat de mensen hun vermogen dan elders onderbrengen?
4. Waarom haalt de regering het geld niet bij de grote bedrijven? Omdat die grote bedrijven België dan zouden verlaten en de werkgelegenheid zou dalen?
Zou u eens op een eenvoudige manier kunnen duidelijk maken en berekenen wat elke maatregel opbrengt?
Bijvoorbeeld:
De overheid heeft 100 euro nodig om alles te kunnen betalen (x euro voor onderwijs, x voor gezondheidszorg, x voor mobiliteit enz.).
Waar haalt ze die 100 euro nu, met de aangekondigde maatregelen (x euro door het inschrijvingsgeld voor de studenten te verhogen, x door de crèches duurder te maken, enz.)?
Zou de regering die 100 euro even goed kunnen binnenhalen door alternatieve maatregelen (x euro door een vermogensbelasting, x bij de grote bedrijven halen, enz.)?
h1

Euthanasie bij kinderen

11 februari 2014

Ik kan het me niet voorstellen, dat de medische wereld niet in staat zou zijn om pijn en lijden bij terminaal zieke kinderen voldoende te verlichten. Ik kan begrijpen dat de dood mensen beangstigt. Dat lijden en pijn mensen beangstigen. Ik kan begrijpen dat je als ouder je kind niet wil zien lijden. Maar zouden artsen dan geen pijnstillers geven? Zware pijnstillers? Desnoods zo zwaar dat je kind slaapt, dat je kind onder verdoving wordt gebracht? Ik denk dat ik mijn kind liever zachtjes zou zien wegglijden, onder die zware pijnstillers, dan het te zien doodspuiten.
Ik begrijp niet goed waar die vraag om euthanasie bij kinderen vandaan komt. Bij volwassenen ook niet trouwens. Maar misschien ken ik het te weinig. Misschien heb ik het te weinig gezien. De keren dat ik het gezien heb, terminaal zieke mensen die pijnstillers kregen en weggleden (misschien sneller dan zonder die zware pijnstillers zoals morfine), vond ik er niets mensonwaardigs aan.
Ik vraag me af wat iemand als Jean-Jacques De Gucht dan meer gezien heeft dan ik, dat hij over dit thema zo’n strijd voert. Gaat dit over het ultieme recht op zelfbeschikking? Of gaat dit over een jonge politicus, zoon-van, die zichzelf wil profileren? Ik geloof hem niet, als ik hem hoor. Ik hoor hem praten over iets wat hij, denk ik, nooit van dichtbij heeft gemaakt, maar enkel kent van horen. En hij zal wel veel gehoord hebben. Ik vind het een beetje beangstigend dat iemand met nog zo weinig levenservaring en maturiteit en in mijn ogen niet bijster veel wijsheid (wat iets anders is dan intelligentie) of empathisch vermogen, mee beslist over zulke wetten.
Ik krijg een akelig gevoel bij dit soort discussies. Ik vertrouw – ten onrechte? – op de wijsheid van de artsen die mijn kinderen behandelen. Ik hoef hier geen wet voor.

h1

Het is maar een idee

19 november 2012

De loonlasten naar beneden halen is blijkbaar een moeilijke klus.
50-plussers aan het werk houden / krijgen is blijkbaar ook een moeilijke klus.
Zou het niet mogelijk zijn om de loonlasten alleen voor 50-plussers naar beneden te halen? De patronale bijdragen voor 50-plussers drastisch verlagen, met andere woorden. Wat denken jullie, beste ministers? Zou dat iets uithalen? Of is dit idee te simplistisch?

h1

De kracht van verandering

17 oktober 2012

De kracht van verandering. Daar stemmen de Vlamingen massaal op. Zelfs in onze gemeente, op nobele onbekenden die nog niets bewezen hebben. En dat terwijl ik elke dag merk dat mensen niet van veranderingen lijken te houden. Kijk maar naar de reacties als er iets verandert op het werk, in relaties, op de school van de kinderen, in het zendschema van de televisie, in de uurregeling van de treinen, in de openingsuren van een winkel, in de houding van hun schoonmoeder, in de opstelling van de voetbalploeg, in het weer,… En bij elke politieke beslissing die wordt genomen is wel een deel van de bevolking verontwaardigd, soms zelfs zo verontwaardigd dat er gestaakt wordt. Mensen houden niet van verandering. Mensen houden van stabiliteit en zekerheid. (Kort door de bocht en erg veralgemenend, ik weet het.) En toch spreekt die slogan blijkbaar aan. Ik denk omdat mensen hierdoor het gevoel krijgen dat de NVA de dingen waar ze ontevreden over zijn zal oplossen. De wegen liggen er niet goed bij in mijn gemeente? De NVA zal dat veranderen. Het schepencollege van mijn gemeente besteedt te weinig geld aan cultuur? De NVA zal dat veranderen. In onze gemeente wonen te veel asielzoekers? De NVA zal dat veranderen. Maar denken de NVA-kiezers nu werkelijk dat de verandering die NVA belooft, voor iedereen alleen positieve gevolgen zal hebben? Dat kan toch niet? De NVA zal toch ook moeten kiezen wat met het belastingsgeld wordt gedaan, standpunten moeten innemen, keuzes moeten maken op allerlei domeinen? De NVA zal toch onmogelijk iedereen tevreden kunnen stellen? Verandering is toch niet per se goed voor al die kiezers van de NVA? Een loze slogan vind ik het: De kracht van verandering. Alsof verandering alleen maar beterschap voor iedereen inhoudt… Ik ben benieuwd hoe de kiezers zullen reageren als blijkt dat de NVA net als elke bestuurspartij beslissingen zal nemen die niet in hun voordeel zijn.

h1

Ieder zijn logica (2)

15 oktober 2012

“De partij die vooruitgang boekt, is aan zet.” (Ook als je van 5% naar 8% stijgt?)
“Als je partij verliest, ben je niet aan zet.” (Ook niet als je, ondanks verlies, nog altijd pakweg 33% van de stemmen haalt?)
“De kiezer vindt dat we de afgelopen jaren goed bestuurd hebben.” (Ook als je opkomt met de oppositiepartij van de afgelopen jaar? Vindt de kiezer misschien dat er goed oppositie is gevoerd?)
“Wij verliezen maar 2 zetels, dus wij houden goed stand, beter dan verwacht.”

Eigenlijk wint na de verkiezingen iedereen blijkbaar. Waarom gaan wij nog stemmen?